Stanovisko HC ´05 Banská Bystrica k otvorenému listu JUDr. Mišanka

7.5.2019
List s rovnaký obsahom bol na náš klub doručený prostredníctvom elektronickej pošty už 2. 4. 2019. Všetky skutočnosti, uvedené v liste JUDr. Mišankom, sme si interne vyhodnotili a o týchto záveroch bol JUDr. Mišanko informovaný dňa 12. 4. 2019 na vyše hodinovom osobnom stretnutí so šeftrénerom klubu pánom Javorčíkom. Nakoľko sa JUDr. Mišanko, aj napriek tomu, že jeho list obsahuje množstvo klamstiev a nepravdivých obvinení, rozhodol po mesiaci list zverejniť prostredníctvom nezávislého portálu DALITO.SK, zvažujeme právne kroky na očistenie dobrého mena nášho klubu, ako aj trénerov v liste dotknutých.

HC ´05 Banská Bystrica

Stanovisko HC ´05 Banská Bystrica k otvorenému listu JUDr. Mišanka