Naši fanúšikovia majú jedinečnú  možnosť zapojiť sa do dražby originálnej sady červených dresov, v ktorých sme nastupovali počas sezóny. Dres je podpísaný samotným hráčom. Neváhajte a získajte svoj cenný kúsok do zbierky!

Dražba potrvá od štvrtka 28. apríla do stredy 4. mája, vrcholiť začne počnúc 20.00 a vyvolávacia cena pre záujemcov je 80 eur. Dražba prebieha cez www.hokejportal.net na tomto odkaze: Dražba prebieha tu

Ako dražba funguje?

  1. Časové odstupy: Dražby jednotlivých dresov končia v 2 minútových časových odstupoch. Prvá dražba teda končí o 20.00 posledný dres cca o 21:15
  2. Ukončenie individuálnej dražby: Koniec dražby dresu. Dražba je ukončená ak do poslednej sekundy pred koncom dražby nepríde vyššia ponuka na dres.
  3. Nadstavený čas: Ak pred koncom dražby príde vyššia ponuka, nastavuje sa od tejto poslednej ponuky 2 minútový interval, kedy môže iný dražiteľ zvýšiť ponuku a získať dres pre seba. Po zvýšení ponuky zasa plynie dvojminútový interval, kedy môže byť ponuka prebitá iným dražiteľom. Je tak zabezpečené, že dres je vydražený záujemcovi, ktorý dá najvyššiu ponuku.
  4. Overovanie dražiteľov: V prípade, že užívateľ ešte nie je nami overený a aktívne sa zúčastňuje dražby, budeme ho pred koncom dražby telefonicky kontaktovať. Majte prosím pri sebe telefón.
  5. Neoverený dražiteľ: Ak sa nám nepodarilo dražiteľa kontaktovať a overiť, môžeme mu zablokovať možnosť ďalej navyšovať ponuky. Ak sa tak stane, zavolajte nám na naše kontaktné číslo, ktoré sa vám zobrazí.