Maskot „Baran“ je neodmysliteľnou súčasťou nášho klubu. Zúčastňuje sa domácich zápasov, kde svojim nezameniteľným spôsobom pomáha vytvoriť skvelú atmosféru, aká v posledných rokoch na našom zimnom štadióne vládne. Okrem toho je súčasťou rôznych mimozápasových aktivít ako sú podpisovačky či oslavy titulov na námestí. V neposlednom rade cestuje aj na niektoré vonkajšie zápasy, vidieť ste ho mohli napríklad na januárovom All-Stars zápase v Trenčíne. „Baran“ je vždy pozitívne naladený a fandí našim hráčom v dobrých aj ťažkých chvíľach.