Informácie o kultúrnych podujatiach na zimnom štadióne a o verejnom korčuľovaní nepodávame

HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.

Hronské predmestie 4

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36638722

DIČ: 2022018944

IČ DPH: SK2022018944

sekretariat@hc05.sk
+421 (0)48 414 87 67

Prezident klubu

JUDr. Tomáš Boľoš

Generálny manažér športovej časti

Ľuboš Pisár

Mobil: +421 (0)950 445 920

e-mail: lubos.pisar@hc05.sk

Sekretariát

Terézia Rekšáková

Mobil: +421 (0)905 484 022

e-mail: sekretariat@hc05.sk

Marketingový a obchodný riaditeľ

Ing. Vladimír Tropp

e-mail: vladimir.tropp@hc05.sk

Marketingový manažér

Mgr. Ondrej Bero

e-mail: ondrej.bero@hc05.sk

PR, media, Event

Ing. Nikola Pivarčeková

e-mail: nikola.pivarcekova@hc05.sk