Informácie o kultúrnych podujatiach na zimnom štadióne a o verejnom korčuľovaní nepodávame

HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.

Hronské predmestie 4

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36638722

DIČ: 2022018944

IČ DPH: SK2022018944

sekretariat@hc05.sk
+421 (0)48 414 87 67

Generálny riaditeľ

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

Mobil:

e-mail: lukas.opath@hc05.sk

Športový manažér

Michal Hudec

Mobil:

e-mail: michal.hudec@hc05.sk

Sekretariát

Terézia Rekšáková

Mobil: +421 (0)905 484 022

e-mail: sekretariat@hc05.sk

Marketingový a obchodný riaditeľ

Ing. Vladimír Tropp

e-mail: vladimir.tropp@hc05.sk

Eventový manažér

Andrej Sliacky

e-mail: andrej.sliacky@hc05.sk