Po včerajšom ozname o návrate divákov na tribúny nám prišlo veľa rovnakých otázok, ktoré by sme radi ozrejmili a znovu pripomenuli podmienky vstupu na zápas, ktoré sme uviedli tu

  1. Na zápas sa dostanú všetci držitelia permanentiek, ktorí majú zakúpenú permanentku na aktuálnu sezónu a spĺňajú podmienky OP. Vstup na zápas bude možný 1 hodinu pred začiatkom stretnutia.
  2. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára vám nepríde od nás žiadna spätná odpoveď, vašu odpoveď však evidujeme. Vďaka formuláru máme informáciu o počte ľudí, ktorým sa na dané zápasy nebude dať prísť. Na základe toho budeme môcť dať do predaja určitý počet lístkov pre fanúšikov, ktorí by radi na hokej prišli, ale nemajú zakúpenú permanentku.
  3. Na permanentku má umožnený vstup len 1 osoba, teda nie je možné, aby ste si zobrali žiadne dieťa.

Prosíme všetkých permanentkárov a dôkladné prečítanie potrebných informácii pre urýchlenie procesu kontroly pri vstupe, takisto o naštudovanie sprístupnených vstupov na tribúny A a C.