Dnes bolo klubu doručené rozhodnutie disciplinárnej komisie SZĽH ohľadom zákroku na hráča Brandena Troocka, ktorý sa stal v prvom štvrťfinálovom zápase PLAY OFF, 15.3.2023. V 48. minúte hráč HK Spišská Nová Ves  Anthony Nellis fauloval a zranil nášho najlepšieho strelca Troocka nepríjemným zákrokom, po ktorom dostal 5+20 minút za vrazenie na mantinel. Branden Troock následne odišiel rovno do šatne a do nemocnice na potrebné vyšetrenia a dnes do stretnutia nezasiahne.  Jeho zdravotný stav bude sledovaný priebežne.

Ľuboš Pisár, GM športovej oblasti „Som sklamaný z takéhoto rozhodnutia, pretože DK SZĽH ukázala, že sa pozerá a posudzuje len podľa intenzity zákroku bez toho, aby sa posúdila situácia komplexne, a zároveň sa aj zvážilo, aký dopad bude mať takéto rozhodnutie na samotný priebeh ďalšieho zápasu a aj celej série.“

Klub ešte včera podal podnet na prešetrenie tohto zákroku a dnes nám bol doručený verdikt, ktorý znel nasledovne:

„Na základe doručeného podnetu športovej organizácie HC ́05 Banská Bystrica zo dňa15. 3. 2023 na začatie disciplinárneho stíhania hráča HK GROTTO Spišská Nová Ves, ktorýsa mal dopustiť konkrétneho disiplinárneho previnenia počas zápasu Tipos extraligy č. 312 dňa15. 3. 2023, sa Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) zaoberala doručenýmpodnetom, vyhodnotila predložené podklady a verejne dostupné videozáznamy a požiadala o odborné stanovisko Komisiu rozhodcov SZĽH.

Po vyhodnotení všetkých podkladov ako ajodborného stanoviska KR SZĽH, prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov DK SZĽH dňa 16. 3. 2023rozhodla, že podľa ust. čl. 33 bod 5 písm. b) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH podaný podnet

odmieta.

V danom prípade DK SZĽH konštatuje, že nie je dôvod na začatie disciplinárneho konania voči hráčovi HK GROTTO Spišská Nová Ves.“