Prípravný zápas HC ´05 Banská Bystrica proti HC Orli Znojmo sa uskutoční 8. septembra vo Zvolene. 

Vstupenky na stretnutie si môžete kúpiť prostredníctvom Ticketportalu. Predaj sa spúšťa 20. augusta o 16:00 na priloženom linku TU.

Organizátor zápasu HC’05 BB a.s. sa rozhodol organizovať zápas v režime OTP, a to podľa platnej vyhlášky č.241 vydanej ÚVZSR. Režim OTP oprávňuje vstup na športové podujatie pre osoby, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

  1. osoba je plne očkovaná alebo
  2. osoba je otestovaná, pričom sa môže preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hod od odberu alebo PCR/LAMP testom nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
  3. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180-dňami alebo
  4. osoba do 12 rokov, ktorá je podľa vyhlášky braná ako zaočkovaná osoba a preukazuje sa iba dokladom, ktorý vie určiť vek osoby (kartička poistenca)

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

  1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
  4. osoba do 12 rokov veku

V prípade, že bezpečnostná služba /usporiadateľská služba na štadióne neumožní osobe vstup na štadión z dôvodu, že osoba sa nebude vedieť preukázať minimálne jednou z vyššie uvedených podmienok režimu OTP, organizátor nie je povinný vrátiť osobe finančné prostriedky za zakúpenú vstupenku.

Preto prosíme našich fanúšikov, aby rešpektovali podmienky a nezabudli si potvrdenie o očkovaní alebo teste.

Opatrenia na štadióne:

– Prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2