Ako vedenie klubu hodnotí uplynulú sezónu,  ako plánuje poskladať káder na novú sezónu a aké sú ciele do nového ročníka súťaže? Aj tieto otázky a mnoho ďalších zodpovedal v rozhovore prezident klubu Tomáš Boľoš. V rozhovore sa tiež vyjadril k situácii ohľadom financovania klubu a taktiež kde vidí najväčšie problémy. 

  1. Prešlo už pár týždňov od ukončenia sezóny 2022/2023 ako ju s odstupom času hodnotíte? 

Vzhľadom na naše predsezónne očakávania ju hodnotíme ako neúspešnú. Náš cieľ bol postúpiť minimálne do semifinále. Po nepresvedčivom úvode do sezóny sme v druhej polovici súťaže začali hrať hokej, ktorý nám zabezpečil výhodnú pozíciu pred vyraďovacími bojmi. Ku koncu základnej časti sme však z môjho pohľadu stratili vyrovnanosť výkonov a formu z konca základnej časti sme si žiaľ priniesli do play off a nevyrovnanosť výkonov nás stála vypadnutie.

  1. Ako ste boli spokojný so zložením kádra a výkonom, počas sezóny nastalo viacero zmien v športovej časti ako to celé hodnotíte? 

Vzhľadom na rozpočet, s ktorým sme vstupovali do sezóny a pohyboval sa na úrovni 3-4 najvyššieho v súťaži spokojnosť nemôže byť. S odstupom času môžeme konštatovať, že zloženie nielen kádra nebolo správne. Veľa sme si sľubovali od pokračovania realizačného tímu pod vedením trénera Karhulu. Skutočnosť však bola iná. Celý trénerský štáb nepracoval s tímom komplexne, čo sa preukázalo už v priebehu prvej polovice sezóny, kde naši hráči nestíhali po kondičnej ani hernej stránke. Na základe toho viedli zmeny aj v organizačnej zložke od generálneho riaditeľa až po výmeny na hráčskych postoch. Podľa môjho názoru chýbala dennodenná systematická práca, absentoval riadny tréningový proces, nefungovala správne analýza. Taktiež sebareflexia a správna spätná väzba smerom k tímu  a logicky nemohlo dôjsť k zlepšeniu výkonnosti a herného prejavu.

Zmeny boli z týchto dôvodov nevyhnutné. S odstupom času ich môžeme hodnotiť ako správne. Výrazne nám pomohlo angažovanie Ľuboša Pisára, ktorý svojim príchodom zmenil fungovanie športovej časti. Spolu s Rišom Zedníkom, ktorý bol angažovaný ako športový konzultant, komunikovali s realizačným tímom a s hráčmi, čo bolo nesmierne doležíte vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa nachádzali po ich príchode.  Spoločne s hlavným trénerom Dougom Sheddenom nastavili správne procesy.

  1. Počas sezóny klub zasiahla správa od mesta ohľadom financovania energií a prenájmu zimného štadióna ako sa vám podarilo túto situáciu vyriešiť a ako vnímate túto tému v porovnaní s ostatnými extraligovými tímami ? 

O situácii sme vedeli od novembra minulého roka. Priznám sa, že som do poslednej chvíle  veril, že ostaneme v nastavení, ktoré fungovalo po minulé roky. V minulosti  sme mali športovú infraštruktúru, t.j. prenájom ľadovej plochy na tréningy, zápasy a celé zázemie kryté dotáciou. Žiaľ, podľa vysvetlenia mesta z dôvodu zásahov štátu do financovania samospráv nebola iná možnosť a z uvedeného dôvodu sme  podpísali počnúc 01.01.2023 dodatok s mestskou spoločnosťou MBB a.s.. Celkové náklady za prenájom priestorov zaťažia  náš klubový rozpočet  na rok 2023 sumou  cez  230 tisíc EUR. Konkrétne náklady pozostávajú z prenájmu ľadu , šatní a kancelárii (športová infraštruktúra) vo výške 142.000 EUR, prenájmu a komerčných priestorov a reklamných plôch (segmentov)  vo výške 54.400 EUR. Energie budú vo výške približne 22.000 EUR.Za vyúčtovanie roku 2022, ktoré podľa nášho názoru malo byť kryté z minuloročnej dotácie sme zaťažený sumou 13.000 EUR. Treba úprimne povedať že najväčšie vrásky nám spôsobuje náklad na športovú infraštruktúru, s ktorým sme v minulosti nikdy nerátali a okrem nižšie spomenutých klubov ostatné extraligové kluby sú od takýchto nákladov oslobodené. V niektorých mestách sú naopak podporované dotáciou na činnosť samotných klubov. Vyšší náklady platia medzi extraligovými klubmi iba Slovan Bratislava a HC Košice. Avšak Slovan Bratislava má kapacitu svojho štadióna desaťtisíc divákov a Košice  osem tisíc. Naša TIPSPORT Arena má kapacitu 2.950 miest. A tiež treba povedať, že s týmito mestami sa nemôžeme porovnávať s predajnou hodnotou reklamných  plôch a segmentov,  kde ich cena je vyššia ako u nás. Nemôžeme porovnávať ani ekonomickú silu oboch regiónov v porovnaní s našim, čo má samozrejme dopad na väčší počet partnerov, ktorí sú ochotní investovať do svojej vizibility. Treba ešte spomenúť HKM Zvolen,  ktorého náklad je porovnateľný s našim. Avšak tu majú nastavený iný model fungovania, a to na základe nájomného vzťahu na cely zimný štadión vrátane všetkých komerčných priestorov,  kde už nemusia platiť žiadne iné náklady . HKM Zvolen sa podieľa na fixných nákladoch zimného štadióna vo výške 25%. Pre úplnosť kapacita zvolenského štadióna je 5.000 miest.

V súčasnosti rokujeme s predstaviteľmi mesta, aby sme našli vhodný systém fungovania  Tipsport arény, a to počnúc januárom  2024. Zatiaľ sa nám pozdáva model ako majú vo Zvolene . Vieme si predstaviť, že arénu prevezmeme kompletne pod svoju správu, máme snahu a motiváciu ju následne vyťažiť počas celých dvanástich mesiacov na športové, ale aj kultúrnospoločenske podujatia. Treba však povedať, že budeme musieť nájsť v najbližších mesiacoch s predstaviteľmi mesta rozumné nastavenie  a kompromisy nakoľko súčasný model nie je v porovnaní s inými klubmi pôsobiacich v extralige konkurencieschopný ani pre náš hokejový klub a ani pre mládež, ktorú zastrešuje Michal Handzuš.

  1. Akým spôsobom teraz klub funguje a je financovaný?

Ako každá iná obchodná spoločnosť, teda na svoju činnosť si primárne zarába  podnikateľskou činnosťou. Najvyšším zdrojom príjmov sú reklamné partnerstvá, teda príjmy od našich partnerov. Ďalej sú to príjmy z predaja vstupeniek a permanentiek. Náš cieľ je mať vysokú priemernú  návštevnosť, ktorá je do veľkej miery samozrejme ovplyvnená  športovým výkonom tímu. Výrazná časť do rozpočtu prichádza aj prostredníctvom spoločnosti APHK a.s.,  ktorej sme ako extraligový hokejový klub akcionár. APHK je organizácia, ktorá zabezpečuje pre extraligové kluby príjmy od partnerov extraligy ako sú napríklad  spoločnosti TIPOS , TIPSPORT , RTVS a ostatní partneri na úrovni Tipos extraligy. Ako som spomínal oproti iným extraligovým tímom je Tipsport Arena limitovaná nižšou kapacitou, a aj napriek veľkej podpore fanúšikov a partnerov klubu častokrát tieto príjmy nie sú dostačujúce a musíme ako klub hľadať iné cesty a zdroje príjmov. A to napríklad organizáciou iných športových a kultúrnych podujatí (koncerty), príjmy z F&B segmentu zahŕňajúceho reštauráciu, kongresy a iné, ktoré však vyžadujú opäť navýšenie nákladov a pracovných kapacít. Keďže však hospodárenie klubu nebolo od nášho vstupu do spoločnosti konsolidované výraznou mierou sme ako akcionári prispeli na jej chod. Táto situácia je podľa nás neštandardná a nesprávna.

  1. Čo vnímate ako problémy financovania ? 

Klub, ktorý je zároveň obchodnou spoločnosťou by mal mať ako podnikateľský subjekt fungujúci v štandardoch trhového mechanizmu kladné hospodárenie. Celkovo máme názor, že hospodárenie klubov v našich slovenských podmienkach je závislé na mnohých faktoroch od nákladov na samotné arény, ktoré sú v každom extraligovom meste iné až po extrémne odlišnú aj finančnú podporu samospráv a výrazných rozdielov v kapacite arén. Ďalším faktorom sú práve akcionári, ktorí často krát na úkor zdravého a racionálneho úsudku „investujú“ do úspechu v podobe zazmluvňovania hráčskeho kádra, ktorý reálne nemá takú hodnotu čo samozrejme kriví ekonomiku klubov. Naša liga vinou neexistujúceho dialógu medzi extraligovými klubmi a SZĽH spôsobenej nerešpektovaním názorov väčšiny  klubov zo strany práve zväzu a tiež Slovana Bratislava  smeruje do recesie, a to nielen výkonnostnej, ale aj ekonomickej s padajúcou hodnotou samotnej ligy. Nesprávne a nesystémové fungovanie najvyššej hokejovej súťaže, kde chýba najmä ukotvenie nákladov hráčskeho  kádra na príjmy, ktoré generuje samotná liga na úrovni ligových partnerov. Tieto príjmy sú totiž pre každý jeden extraligový klub rovnaké. Od týchto hodnôt by sa mali následne odvíjať minimálne a maximálne platy v podobe stropov čo by s určitosťou zabezpečilo vyrovnanosť ligy. Až pri takomto nastavení by bolo vidieť kvalitu športových manažérov, trénerov a celého realizačného tímu.  Je však viac tém a opatrení, ktoré by bolo potrebné na úrovni nastavenia a riadenia ligy zmeniť, aby samotná hodnota ligy stúpala. Či už je to diskusia o výhodách a nevýhodách uzatvorenej súťaže v komparácii s farmárskymi tímami, s rozvojom potencionálnych a perspektívnych hráčov pre extraligu. Tento konkrétny systém funguje dlhoročne vo Fínsku a ako to vidno na výsledkoch ich reprezentácie je veľmi úspešný. V 1. SHL totiž máme v súčasnosti možno jeden – dva tímy, ktoré by z dlhodobého hľadiska nielen dokázali hrať najvyššiu hokejovú súťaž  a hlavne sa v nej výkonnostne udržať a pozdvihnúť ju z pohľadu hodnoty.   Sme toho názoru, že  keď bude mať vyššiu hodnotu liga, budú mať vyššiu hodnotu aj kluby. Všetky tieto aspekty ovplyvňujú a budú v budúcnosti ovplyvňovať hospodárenie a finančnú životaschopnosť hokejových klubov pôsobiacich v najvyššej hokejovej súťaži.

  1. Vo vedení klubu ste už 2 sezóny ako toto obdobie vnímate a hodnotíte? Čo všetko sa zmenilo?

Akcionárom sme sa stali pred sezónou 2021/2022, teda po ukončenej sezóne, ktorá bola poznačená kovidom a v našom prípade aj  rekonštrukciou zimného štadióna . Žiaľ Kovid pokračoval ešte viac ako pol sezóny 2021/2022 čo nám skomplikovalo situáciu ohľadom poznania potenciálu nielen športovej organizácie, ale spoločnosti celkovo . Jedna stránka mince je samotná športová časť, ktorá je z pohľadu dvojročného poznania priznám sa zložitejšia ako sme predpokladali a veľmi závislá od kvality ľudí ktorí v organizácii pôsobia. Ja ako bývalý hokejista a brat Matúš tiež ako bývalý športovec sme mali určitú predstavu, ale až realita nám otvorila oči . Pôvodne sme mali predstavu, že organizáciu zveríme profesionálnemu manažmentu a ako akcionári budeme dohliadať na jeho chod. Už v priebehu prvého roku sme však boli donútení  vstúpiť aj do exekutívneho riadenia. Ďalšou zmenou oproti pôvodnému nastaveniu organizácie je komplexnosť aktivít o ktoré sa klub začal  starať.  Je to segment poskytovaných služieb, ktoré sa rozšírili o F&B a eventovu zložku. Tieto aktivity nesú so sebou rad činnosti, ktoré predtým klub nemal. Naša predstava o fungovaní klubu je taká, že by mal zabezpečovať všetky aktivity, ktoré sú súčasťou arény, a to od športu až po poskytovanie komplexných služieb pre fanúšikov a návštevníkov. Vytvoriť fungujúci športový a kultúrnospoločenský organizmus, ktorý  bude fanúšikom, návštevníkom, všetkým Bystričanom prinášať pozitívnu emóciu, prijemný zážitok a spoločnosti HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA a.s., pozitívne hospodárenie. Zatiaľ sme však na začiatku, veríme však, že našu víziu sa naplníme.

  1. Prebiehajú už prípravy na blížiaci sa začiatok sezóny, aké sú ciele do novej sezóny?

Sezóna sa u nás začala hneď po nešťastnom štvrťfinálovom zápase so SNV. Urobili sme si zhodnotenie a spätnú väzbu z uplynulej sezóny a začali sme pracovať na nadchádzajúcej sezóne. Vzhľadom na poznanie z našej prvej regulárnej sezóny (2022/2023 – bez kovidu a rekonštrukcie)  už vieme posúdiť čo stojí klub po nákladovej stránke a vieme relatívne presne odhadnúť čo vieme ako spoločnosť získať po príjmovej stránke. Toto poznanie bude ovplyvňovať aj naše výdavky, ktoré budú projektované na odmeny pre hráčov a realizačný tím klubu a tiež na všetky ostatné aktivity.  Samozrejme náš cieľ pre  budúcu sezónu je ukončiť základnú časť minimálne na miestach zaručujúcu účasť v štvrťfinále play-off Tipos extraligy.

  1. Ako to vyzerá aktuálne so skladbou kádra na novú sezónu?

Čo sa týka skladby kádra na novú sezónu, rád by som poukázal, že keď skladáte tím pristupujete k tomu s rešpektom  a pozeráte na viaceré kritéria. Na jednej strane berieme ohľad na osobnosti hráčov, ktoré sú veľmi dôležité a majú vplyv na chémiu v kabíne a vplyv na výkonnosť celého tímu. Túto sezónu sa chceme zamerať na skúsených hráčov, ale v rovnakej miere aj na mladé, dynamické posily, ktoré budú nie len tím dopĺňať, ale tvoriť tímovú identitu. Našou filozofiou je dať priestor aj mladým hráčom, rozvíjať ich talent a pracovať s nimi. Kladieme dôraz na kvalitu hry z dlhodobého hľadiska, nielen v tej nadchádzajúcej sezóne. Takouto stratégiou vieme zvyšovať aj samotnú kvalitu hry v čase, pričom tejto filozofii podriaďujeme aj plánovanie pokrytia klubu z finančného hľadiska, ktoré počíta s plánovitým, narastajúcim posilňovaním v dlhodobom horizonte. Aktuálne máme podpísaných hráčov, ktorí pokračujú z minulej sezóny a pracujeme na podpise ďalších hráčov, o ktorých budeme priebežne informovať.