Spúšťame dražbu originálnych hraných dresov zo sezóny 2022/2023. Záujemcovia môžu do svojej zbierky na pamiatku získať čierny dres, ktorý bol navrhnutý pri príležitosti 100 rokov hokeja v Banskej Bystrici s vyšívaným výročným logom 100 k tejto významenej historickej udalosti. Dražba prebieha v dňoch 11.-15.4.2023 a vyvrcholí sobotu 15.4. o 20:00 hod.

Niekoľko z vás si bude môcť uchovať tento dres na pamiatku, a to vďaka spomínanej dražbe, ktorú spúšťame v spolupráci s internetovou stránkou Hokejportal.net a nájdete ju na tomto odkaze. Vyvolávacia cena dresu bola stanovená na 90 EUR a šancu získať pamätný dres budete mať do soboty 15. apríla do 20:00 hodiny. Čierna sada dresov má vyšívané prvky – výročné logo, meno a číslo hráča, ktoré zvyšujú samotnú hodnotu a výnimočnosť dresu. K podpísanému dresu samotným hráčom získa majiteľ aj certifikát originality s podpisom klubu.

Ako dražba funguje?

Časové odstupy: Dražby jednotlivých dresov končia v 2 minútových časových odstupoch. Prvá dražba teda končí o 20:00 hod a posledný dres cca o 21:15 hod.

Ukončenie individuálnej dražby: Koniec dražby dresu. Dražba je ukončená ak do poslednej sekundy pred koncom dražby nepríde vyššia ponuka na dres.

Nadstavený čas: Ak pred koncom dražby príde vyššia ponuka, nastavuje sa od tejto poslednej ponuky 2 minútový interval, kedy môže iný dražiteľ zvýšiť ponuku a získať dres pre seba. Po zvýšení ponuky zasa plynie dvojminútový interval, kedy môže byť ponuka prebitá iným dražiteľom. Je tak zabezpečené, že dres je vydražený záujemcovi, ktorý dá najvyššiu ponuku.

Overovanie dražiteľov: V prípade, že užívateľ ešte nie je nami overený a aktívne sa zúčastňuje dražby, budeme ho pred koncom dražby telefonicky kontaktovať. Majte prosím pri sebe telefón.

Neoverený dražiteľ: Ak sa nám nepodarilo dražiteľa kontaktovať a overiť, môžeme mu zablokovať možnosť ďalej navyšovať ponuky. Ak sa tak stane, zavolajte nám na naše kontaktné číslo, ktoré sa vám zobrazí.

Dražbu nájdete na stránke www.hokejportal.net 

Možnosť draženia na mobile na tomto linku