HC MONACObet Banská Bystrica

Oznam pre novinárov

Žiadosti o akreditácie pre redakcie, novinárov, kameramanov, fotografov a iných zástupcov médií na domáce stretnutia HC MONACObet Banská Bystrica v sezóne 2023/ 2024 zasielajte minimálne 48 hodín pred začiatkom zápasu na emailovú adresu nikola.pivarcekova@hc05.sk v tvare:

  • Meno a priezvisko
  • Názov redakcie
  • Typ akreditácie (tlač, web, foto, rádio, TV)
  • Telefonický kontakt
    • Vstup na parkovisko pri zimnom štadióne bude umožnený výhradne pre nahlásené ŠPZ vozidlá. Prideľovanie vstupu na parkovisko vzhľadom na obmedzenú kapacitu je vo výlučnej kompetencii HC MONACObet Banská Bystrica.

      HC MONACObet Banská Bystrica si vyhradzuje právo akreditáciu napriek žiadosti neudeliť. Klub je oprávnený si vyžiadať spracovaný výstup zo stretnutia, v prípade neposkytnutia to môže byť dôvod na odobratie akreditácie. Počet akreditácií pre jednotlivé redakcie bude limitovaný a adresne určený pre danú osobu z redakcie. Poskytnutie tretej osobe bude mať za následok jej odobratie.