Oznam pre novinárov

Žiadosti o akreditácie pre redakcie, novinárov, kameramanov, fotografov a iných zástupcov médií na domáce stretnutia HC ’05 Banská Bystrica v sezóne 2022/ 2023 zasielajte minimálne 48 hodín pred začiatkom zápasu na emailovú adresu marketing@hc05.sk v tvare:

  • Meno a priezvisko
  • Názov redakcie
  • Typ akreditácie (tlač, web, foto, rádio, TV)
  • Telefonický kontakt

Vstup na parkovisko pri zimnom štadióne bude umožnený výhradne pre nahlásené ŠPZ vozidla. Prideľovanie vstupu na parkovisko vzhľadom na obmedzenú kapacitu je vo výlučnej kompetencii HC ’05 Banská Bystrica.

HC ’05 Banská Bystrica si vyhradzuje právo akreditáciu napriek žiadosti neudeliť. Počet akreditácií pre jednotlivé redakcie bude limitovaný a adresne určený pre danú osobu z redakcie. Poskytnutie tretej osobe bude mať za následok jej odobratie.