Oznam pre novinárov

Žiadosti o akreditácie pre novinárov a fotografov na domáce stretnutia HC ´05 Banská Bystrica v sezóne 2021/ 2022 zasielajte minimálne48 hodín pred začiatkom zápasu na emailovú adresu andrej.sliacky@hc05.sk v tvare:

  • Meno
  • Názov redakcie
  • Typ akreditácie (tlač, web, foto, rádio, TV)
  • Telefonický kontakt

Vstup na parkovisko pri zimnom štadióne bude umožnený výhradne pre nahlásené ŠPZ vozidla. Preto prosíme všetkých novinárov, ktorý majú platnú akreditáciu a chcú parkovať pri PRESS vchode na zimný štadión aby dohlásili svoju ŠPZ.

Organizátor si vyhradzuje právo akreditáciu napriek žiadosti neudeliť. Organizátor si vyhradzuje právo na základe nedodržiavania hygienických nariadení odobrať akreditáciu. Počet akreditácií pre jednotlivé redakcie bude limitovaný a adresne určený pre danú osobu z redakcie. Poskytnutie tretej osobe bude mať za následok jej odobratie.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa klub rozhodol, že akreditácie budú vydané len osobám plne zaočkovaným alebo prekonaným. Ďakujeme za pochopenie.