Oznam pre novinárov

Žiadosti o akreditácie pre novinárov a fotografov na prípravné domáce stretnutia HC ´05 Banská Bystrica zasielajte minimálne48 hodín pred začiatkom zápasu na emailovú adresu andrej.sliacky@hc05.sk v tvare:

  • Meno
  • Názov redakcie
  • Typ akreditácie (tlač, web, foto, rádio, TV)
  • Telefonický kontakt

Organizátor si vyhradzuje právo akreditáciu napriek žiadosti neudeliť. Organizátor si vyhradzuje právo na základe nedodržiavania hygienických nariadení odobrať akreditáciu.