Po ohlásenej zmene podmienok podpory bystrického profesionálneho a mládežníckeho hokeja zo strany Mesta Banská Bystrica nastala domácim hokejistom neočakávaná situácia. Výpadok zdrojov pre financovanie ľadového športu sa odvtedy snažia pokryť výraznejšou podporou partnerov, ktorým nie je ľahostajný osud športu, ktorý sa v meste teší mimoriadnej obľube.

Jedným z takýchto partnerov sa pre hokejistov stala spoločnosť STEFE Banská Bystrica, ktorá v Banskej Bystrici pôsobí v oblasti energetiky a energetických služieb už od roku 1995. Kľúčovou oblasťou podnikania skupiny STEFE je prevádzkovanie systémov centralizovaného zásobovania teplom, a spolu so svojimi sesterskými spoločnosťami dodáva teplo viac než 250-tisíc obyvateľom v devätnástich slovenských mestách a obciach. STEFE Banská Bystrica, ktorej akcionármi sú STEFE SK, a.s. a Mesto Banská Bystrica, je hlavným dodávateľom tepla v našom meste.

Pre spoločnosť STEFE nie je podpora športu žiadnou novinkou. V Banskej Bystrici sme, okrem iného, dlhoročným partnerom subjektov v oblasti kultúry, či vzdelávania, podporujeme mládežnícke organizácie aj znevýhodnených obyvateľov. Pohybu a športu sa venujeme intenzívne, pretože veríme, že rovnako ako aj náš hlavný predmet činnosti, tak aj šport je o energii, ktorá sa pri športe vydáva tým správnym, zmysluplným a udržateľným smerom,“ uvádza Ing. Ondrej Borguľa, predseda predstavenstva STEFE SK, a.s.

Profesionálni hokejisti HC ’05 Banská Bystrica si cenia každú podporu, ktorá pomáha rozvíjať klub aktuálne hrajúci v play-off našej najvyššej hokejovej súťaže. „Spoločnosť STEFE vnímame ako významnú spoločnosť dlhodobo pôsobiacu v našom meste. Sme radi, že sa práve silní, lokálni hráči  pridávajú medzi našich partnerov a my tak môžeme pokračovať v rozvíjaní kvalitnej hry. Pre profesionálny hokejový tím má zmysel práve taká podpora, ktorá je dlhodobo udržateľná a má potenciál sa v budúcnosti rozvíjať,“ hovorí prezident klubu HC’05 Banská Bystrica, JUDr. Tomáš Boľoš.

Rovnako pozitívne vnímajú novú spoluprácu aj mládežníci. „Rozhodnutie spoločnosti STEFE pridať sa k podporovateľom banskobystrického mládežníckeho hokeja si veľmi vážime. Jedným z hlavných cieľov klubu Barani je budovanie komunity detí, rodičov, športových nadšencov, firiem a organizácií, pre ktorých je hokej viac, ako len hra. Sme veľmi radi, že sa táto komunita rozšírila o dôležitého partnera, vďaka ktorému môžeme zlepšovať podmienky a prostredie pre športový a osobnostný rast hokejovej mládeže. “ doplnil Michal Handzuš, predseda mládežníckeho klubu Barani o.z.